Canon EOS 7D Mark IIamazon tag
#1 with 33698 points
Canon EOS 7D Mark II
#2 with 22441 points
NIKON D500
#3 with 16109 points
Canon EOS 5D Mark IV
#4 with 10859 points
NIKON D850
NIKON D750amazon tag
#5 with 10354 points
NIKON D750
Canon EOS 5D Mark IIIamazon tag
#6 with 7950 points
Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 7Damazon tag
#7 with 7836 points
Canon EOS 7D
NIKON D810amazon tag
#8 with 7055 points
NIKON D810
Canon EOS 6Damazon tag
#9 with 6691 points
Canon EOS 6D
#10 with 6339 points
Canon EOS 80D
NIKON D7200amazon tag
#11 with 6133 points
NIKON D7200
#12 with 5841 points
Canon EOS-1D X Mark II
#13 with 4845 points
Canon EOS 6D Mark II
Canon EOS 70Damazon tag
#14 with 4792 points
Canon EOS 70D
NIKON D7000amazon tag
#15 with 4790 points
NIKON D7000
#16 with 4696 points
E-M1MarkII
NIKON D7100amazon tag
#17 with 4087 points
NIKON D7100
#18 with 4009 points
E-M1
Canon EOS-1D Xamazon tag
#19 with 4007 points
Canon EOS-1D X
#20 with 3686 points
NIKON D5300